Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitację ruchowa dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną.
Rehabilitacja ortopedyczna jest najbardziej popularna – dotyczy pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu.

Specyficznym rodzajem rehabilitacji jest rehabilitacja neurologiczna. Pacjenci kwalifikowani są do niej: po urazach ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), po nagłych stanach dotyczących mózgu (udar niedokrwienny lub krwotoczny).

Prowadzimy również zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla dzieci w różnym wieku, od noworodków po nastolatków (wzmożone napięcie mięśniowe, opóźnienie rozwojowe, problemy w nauce chodu, asymetrie, wady postawy – skoliozy itp.)

TERAPIA RĘKI

W Naszym ośrodku dostępne są dwa rodzaje terapii ręki.

1. Pedagogiczno – zajęciowa
Terapia ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.

Odpowiednio prowadzona terapia w pierwszej kolejności zajmuje się normalizacją napięcia, a dopiero w końcowej fazie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki.

2. Funkcjonalna
Skierowana do pacjentów ze schorzeniami ortopedyczno -neurologicznymi i polega na aktywizacji i poprawie właściwych wzorców ruchowych oraz usunięciu dolegliwości bólowych.

Najczęstsze schorzenia: łokieć golfisty i tenisisty, zespół cieśni nadgarstka,rwy barkowe, drętwienie rąk, zespół kanału Guyona, bóle mięśniowe i przeciążeniowe obrębu kończyny górnej itp.

TERAPIA MIEDNICY

Praca z miednicą jest jedną z ważniejszych elementów w początkowej fazie rehabilitacji, ponieważ to od wadliwego ustawienia miednicy zależy większość nieprawidłowych
wzorców ruchowych oraz krzywizn kręgosłupa.

W konsekwencji braku pracy z miednicą, każda rehabilitacja będzie mało skuteczna
oraz będzie miała tendencje do regresji.

Nasz Ośrodek opracował specjalistyczny plan terapii miednicy umożliwiający wyeliminowanie lub zminimalizowanie następstw wadliwego ustawienia miednicy.
Dzięki czemu całokształt programu rehabilitacji nabiera szybszego tempa rehabilitacyjnego co w efekcie przekłada się na znaczny postęp rehabilitacyjny.

TERAPIA NOGI

Ma na celu wprowadzenie prawidłowych wzorców ruchowych oraz rozluźnienie napięcia mięśniowego i pracy ze stawami, tak aby wyeliminować nieprawidłowości.

Na terapię nogi składa ja się ćwiczenia ruchowe oraz terapia manualna w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta.

TERAPIA SZYI

Jedna z nowych i bardziej skutecznych metod usuwania przeciążeń w obrębie szyi i splotu barkowego.

Została opracowana tak, aby przynieść bardzo szybkie efekty lecznicze.

Metoda ta, współgra z rozbudowanym planem terapeutycznym Ośrodka Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina Sarbka.

ELEKTROTERAPIA

W Naszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania z elektroterapii:

• Diadynamik (DD),
• Interferencja (IF),
• TENS,
• KOTZ,
• UR,
• Galwanizacja,
• Jonoforeza.

AQUAVIBRON

Aparat AQUAVIBRON to idealne urządzenie do masażu leczniczego. Dzięki jego stosowaniu można pozbyć się wielu drobnych, lecz uciążliwych dolegliwości oraz złagodzić ich objawy i poprawić komfort życia.

Masaż AQUAVIBRON zapewni Państwu zdrowie, dobre samopoczucie i odprężenie po codziennym stresie.

AQUAVIBRON jest absolutnie bezpieczny w użyciu, jedynym wykorzystywanym w nim źródłem energii jest woda wodociągowa pod normalnym ciśnieniem. Sam masaż odbywa się metodą „na sucho”, tzn. osoba korzystająca z masażu nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. Masaż odbywa się poprzez 10 różnych membran masujących wykonanych ze specjalnej gumy.

Czas masażu wibracyjnego od 5 do 20 minut. Optymalny czas wynosi 15 minut i może być stosowany codziennie lub co drugi dzień.

HYDROMASAŻ

Hydromasaż to forma wodolecznictwa.

Hydroterapia wykorzystuje wodę w każdej postaci do zewnętrznego działania na organizm.
W tym przypadku woda jest wykorzystywana w stanie ciekłym. Jej działanie jest lecznicze i relaksujące dzięki odpowiedniemu ciśnieniu, z jakim jest pompowana.

Hydromasaż, tak jak każdy inny masaż czy zabieg relaksujący, pomaga w przypadku:

– silnego stresu,
– zwiększonego napięcia mięśniowego,
– obniżonego samopoczucia.

Hydromasaż to także doskonały sposób na regenerację organizmu po dużym wysiłku. Zabiegi na ciało z wykorzystaniem wody stosuje się także pomocniczo przy schorzeniach takich jak:

– reumatyzm,
– bóle, sztywnienie i obrzęk stawów,
– nadciśnienie i niedociśnienie,
– niedokrwienie kończyn dolnych,
– chromanie przestankowe,
– choroby układu oddechowego,
– artretyzm,
– zapalenie stawów,
– zaburzenia przemiany materii,
– nerwica,
– bolesne menstruacje,
– cellulit,
– rozstępy,
– bezsenność,
– mózgowe porażenie dziecięce,
– przepuklina oponowo-rdzeniowa.

ŚWIATŁOTERAPIA

Lampa sollux – zabieg ciepłoleczniczy wykorzystujący promieniowanie podczerwone o długości fali 800-1600 nm.

Zabieg światłoleczniczy lampą sollux stosuje się w takich przypadkach jak:

• przewlekłe procesy zapalne i reumatyczne stawów
• stany pourazowe kończyn
• przewlekłe stany zapalne jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i stawów żuchwy
• przewlekłe i podostre stany zapalne nerwów obwodowych
• mięśniobóle
• zapalenie nerwów czaszkowych II i VII
• półpasiec
• odmrożenia
• oparzenia
• przykurcze
• trudno gojące się rany
• trądzik różowaty, młodzieńczy
• stany po zapaleniu bakteryjnym i uszkodzeniu skóry promieniami RTG.
• przygotowanie do masażu, kinezyterapii i zabiegów z zastosowaniem prądu.

LASER

Ze względu na szerokie spektrum działania laser można stosować do leczenia schorzeń w wielu dziedzinach, m.in.:

– medycynie sportowej
– ortopedii
– reumatologii
– neurologii
– dermatologii

Ważnym czynnikiem działania lasera jest brak efektu cieplnego, co pozwala na zastosowanie w stanach ostrych.

ULTRADŹWIĘKI

Ultradźwiękami nazywa się fale akustyczne charakteryzujące się częstotliwością drgań wyższą niż zakres słyszalności ucha. Drgania przenoszone z jednej cząsteczki na drugą odpowiadają za powstanie podłużnej fali mechanicznej. Dzięki temu dochodzi do mikromasażu tkanek.
Pojawiający się dodatkowo efekt cieplny wywołuje wzmożoną dyfuzję wewnątrz komórki oraz w przestrzeniach międzykomórkowych. Ponadto dochodzi do nasilenia procesów utleniania oraz poprawia się ukrwienie. To wszystko przekłada się na pozytywnie oddziałujące na zdrowie rezultaty.

CZYNNA PIONIZACJA

Polega na stopniowej adaptacji układu krążeniowo-oddechowego do pozycji pionowej, ponieważ podczas długotrwałego unieruchomienia dochodzi do zaburzenia ciśnienia ortostatycznego (czyli do zdolności utrzymania stałego, prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi).

REFLEKSOTERAPIA STÓP

Refleksologia stóp zajmuje się zasadami pracy punktów odruchowych znajdujących się na stopach, tzw.refleksów. Punkty te odpowiadają poszczególnym organom, gruczołom oraz częściom naszego ciała. Terapeuta używając odpowiedniej techniki pracy kciuka oraz palców, stymuluje te punkty i w ten sposób pomaga przywrócić naszemu organizmowi jego wewnętrzną równowagę.

HIPOTERAPIA

Hipoterapia – działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej, osób:
– po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym,
– upośledzonych umysłowo,
– z deficytami rozwojowymi,
– z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch),
– niedostosowanych społecznie.

Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.

Dzięki hipoterapii następuje:
– zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych,
– zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą,
– stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym:
– poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,
– zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
– zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
– rozwijanie samodzielności,
– zwiększenie poczucia własnej wartości,
– relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

MASAŻE

Masaż – jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich obwodu do serca.

Masaż powinien być wykonywany rytmicznie, bez rozciągania skóry.

Na Naszym Ośrodku oferujemy masaże:
– klasyczny
– manualny drenaż limfatyczny
– sportowy
– izometryczny
– segmentarny
– tkanek głębokich
– relaksacyjny
– antycelullitowy
– gorącymi kamieniami
– bańkami chińskimi
– kobiet w ciąży
– regeneracyjny na twarz
– stóp

dogoterapia

Dogoterapia jest najbardziej naturalną formą wspomagania terapii.
Bazuje na bezpośrednim kontakcie człowieka i zwierzęcia.
Należy pamiętać, że metoda ta nie zastępuje leczenia, nie daje cudownych uzdrowień, ale wspomaga konwencjonalne metody pracy terapeutycznej i rehabilitację.
Pomaga przełamywać bariery lękowe, ułatwia budowanie zaufania pomiędzy pacjentem a terapeutą, wycisza i aktywizuje.

Dogoterapia obejmuje rehabilitację:

– zaburzeń strefy psychicznej
– zaburzeń strefy fizycznej
– zaburzeń strefy intelektualnej
– zaburzeń strefy społecznej

Biofeedback

Biofeedback to neuroterapeutyczna, medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu, oparta na technice komputerowej. Jest to metoda neuropsychoterapii instrumentalnej prowadzonej za pomocą systemów komputerowych. Jest nieinwazyjna, bezbolesna. Bez ubocznych działań i mogą ją stosować dzieci, dorośli i nawet kobiety w ciąży. Należy do metod uczenia się. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Opiera się na założeniu, że aktywność elektryczna mózgu jest odzwierciedleniem stanu psychicznego człowieka oraz, że tą aktywność można zmieniać.

Biofeedback lub Neurofeedback–istotą metody jest wykorzystywanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem. Zasada biofeedbacku opiera się na zasadach psychofizjologii, które mówią, iż związki umysłu i ciała mają taki charakter, że jakakolwiek zmiana stanu ciała, wywołuje reakcje psychologiczną, a jakakolwiek reakcja psychologiczna wywołuje zmiany fizjologiczne (Greek, Greek& Walters 1970 s.3)

Biofeedback przyśpiesza także proces kształtowania umiejętności relaksacji. Umożliwia także osobie modyfikowanie kluczowych dla jej choroby czy cierpienia zmiennych fizjologicznych, co znamiennie przekłada się na jej stan zdrowia.

Biofeedback to składowa podejścia umysł-ciało nazywanego psychofizjologią kliniczną. Ma ona na celu wywołanie pożądanych zmian w ciele i umyśle poprzez zrozumienie zasad funkcjonowania organizmu.

logopeda

Na Naszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania z terapii logopedycznej.

TERAPIA CHODU

Terapia, która ma na celu prawidłowo bodźcować i stymulować chód.

Bazując na wiedzy biomechanicznej, podchodzimy do każdej fazy chodu z osobna. Tak, aby po stymulacji każdej z nich, chód nabierał prawidłowe wzorce.

Po uzyskaniu prawidłowego wzorca, utrwalamy uzyskany efekt.

Terapia manualna

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności).

Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

Weronika Sherborne

Założenia metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne są niezwykle proste.

Cała idea opiera się tu bowiem na poznaniu własnego ciała, a także doświadczaniu kontaktu z drugim. Ruch jest wykorzystywany jako forma ćwiczeń,  które mają ułatwić zapanowanie nad własnym ciałem, sprawić, abyśmy dobrze się w nim czuli.

Inne korzyści ruchu rozwijającego to: wspomaganie rozwoju, umiejętność współdziałania z drugim/grupą, rozładowywanie energii, a także relaks.

psychoterapia

Na Naszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania z terapii psychologicznej.

QEEG MAPA MÓZGU

QEEG –to ilościowe badanie EEG. Umożliwia badanie funkcjonowania mózgu w warunkach spoczynku, jak również podczas wykonywania różnego rodzaju zadań (potencjały związane z wydarzeniami –Event Related Potentials, ERPs).

Analiza wyników obejmuje porównanie rezultatów z bazą danych normatywnych i odniesienie funkcjonowania mózgu pacjenta do norm wyznaczonych dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Badanie QEEG Mapa Mózgu jest szczególnie przydatne do:

– planowania i oceny skuteczności terapii EEG Biofeedback,
– oceny uszkodzenia mózgu po wypadku, urazie, udarze itd.,
– planowania i oceny skuteczności rehabilitacji neuropsychologicznej oraz leczenia farmakologicznego,
– diagnozy przyczyn trudności w funkcjonowaniu, takich jak: trudności w uczeniu się, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia nastroju i emocji, zaburzenia psychiatryczne itd.

Terapia enrgotonowa

Terapia energotonowa jest to nowa forma elektroterapii. Stanowi zasadniczy krok naprzód w zakresie zastosowań i skutków terapeutycznych.

Efekty niestymulacyjne (Non-stimulatory effects) – wpływ na metabolizm. Standardowa elektroterapia pobudza nerwy i mięśnie, natomiast głównym celem terapii energotonowej jest bezpośrednie działanie na metabolizm komórek. 100 – krotnie większa dawka wprowadzanej energii, niż w klasycznej elektroterapii.
Równoczesna terapia miejscowa i ogólnoustrojowa witalizacja w porównaniu z tylko lokalnymi zabiegami w klasycznej elektroterapii. Podstawowe znaczenie mają oscylacje struktur komórkowych, a nie jedynie przepływ prądu znany z klasycznej elektroterapii. Różnice między standardową elektroterapią a terapią energotonową
widoczne są w działaniu, technologii i praktycznym użyciu.

Główne efekty działania:Wprowadzenie energii do ciała uaktywnia komórki i witalizuje organizm. Wywołanie rezonansu w celu pobudzenia komórek i struktur komórkowych do drgań, które mają na celu usprawnienie procesów metabolicznych i zmniejszenie bólu.

DZIAŁANIE: Wprowadzana energia powoduje wzrost mitochondriów, poprawia współpracę i komunikację pomiędzy komórkami, podwyższa ich potencjał energetyczny oraz polepsza metabolizm wewnątrzkomórkowy. Po zakończonej terapii pacjent czuje się wypoczęty, zrelaksowany i odprężony, jak po długim spacerze. Od 70 do 80% pacjentów uwalnia się od bólu nawet po jednym zabiegu albo zauważają znaczne zmniejszenie bólu. Odbywa się to dzięki SimulFAM® X 100 Hz na zasadzie przeciwnego drażnienia nerwów czuciowych. Nakładanie się impulsów prądowych na informacje bólowe powoduje, że mózg nie rozróżnia bodźców drażniących a pacjent nie rejestruje bólu.

GŁÓWNE WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych i biodrowych, zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego, szyjnego, piersiowego, zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty, bóle pourazowe i pooperacyjne, odleżyny, obrzęki, otwarte rany, stres fizyczny, psychiczny i stany wyczerpania, leczenie odświeżające dla polepszenia witalizacji, mogą być leczeni pacjenci z żylakami, metalowymi implantami oraz endoprotezami. Nawet pacjent z ostrym bólem może zasnąć po rozpoczęciu zabiegu. Pacjent leży na stole terapeutycznym. Jednorazowo terapia trwa 60 minut i może być wielokrotnie powtarzana.

Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej jest poprawa stanu fizycznego i psychicznego uczestników.Terapia zajęciowa pomaga osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie lepiej funkcjonować w sferze społecznej, zawodowej oraz w życiu codziennym.

Osteopatia

Osteopatia to metoda diagnozowania i leczenia, której głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której procesy są wzajemnie ze sobą powiązane .Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.

Terapia wad postawy

Polega na wprowadzeniu specjalnie dobranych ćwiczeń ruchowych oraz rozluźnianiu powięziowo-mięśniowym. Terapia na celu zmniejszenie dolegliwości oraz zmian w układzie szkieletowo – mięśniowym. Istnieje możliwość ćwiczeń indywidualnym z fizjoterapeutą lub wytyczenie planu pracy do domu z okresową kontrolą postępów.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Dietetyka

Na Naszym ośrodku istnieje możliwość skorzystania z wiedzy specjalisty z zakresu dietetyki – leczenia żywieniowego które jest uzupełnieniem procesu leczniczego. Najczęstsze cele: utrata wagi, poprawa metabolizmu, oczyszczenie organizmu, zbilansowanie żywienia, dieta specjalistyczna w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Terapia SCIO

SCIO to urządzenie odczytujące sygnały elektromagnetyczne pochodzące z komórek i tkanek. Sygnały te odbierane są za pomocą elektrod podłączonych do głowy i kończyn pacjenta informują o tym, czy w organizmie zachodzi proces chorobotwórczy. Terapia z wykorzystaniem SCIO kierowana jest do pacjentów w każdym wieku, od dzieci do osób starszych i stosuje się ją w leczeniu dolegliwości ze strony układu:

• pokarmowego / trawiennego,
• hormonalnego,
• kostnego mięśniowego, nerwowego,
• oddechowego,
• moczowo-płciowego,
• krążenia (oczyszczanie krwi, stabilizacja ciśnienia),
• chłonnego.

Ciemnia

Praca w ciemni–należy do często stosowanych metod pracy z dzieckiem autystycznym, ukierunkowanych na stymulowanie, podnoszenie poziomu koncentracji jego uwagi. Ciemnia jest niczym innym jak zupełnie zaciemnionym pomieszczeniem do pracy indywidualnej. Pracę w ciemni możemy podzielić na etapy:
1. Koncentrowanie uwagi na obrazie ruchomym
2. Praca ze światłem punktowym i laserowym
3. Praca w świetle ultrafioletowym

Grupowe lub indywidualne treningi

Zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę skierowane dla dorosłych lub dzieci. Polegają na indywidualnym lub grupowym treningu. Rodzaje treningów:
• trening wzmacniający
• trening gimnastyki sportowej
• trening koordynacyjny
• trening rozciągająco – relaksacyjny.
• trening wad postawy

Integracja sensoryczna

SI to terapia, która ma na celu stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami pacjenta, likwidację zaburzeń prioproceptywnych, zaburzeń równowagi i poczucia ułożenia własnego ciała, lęku przed wykonywaniem różnych czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni, ze zmianą płaszczyzn i poziomów. SI wpływa na organizację dopływających do organizmu wrażeń, dzięki czemu są one wykorzystywane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Przyjmując, że bazą do uczenia się są dobrze zintegrowane informacje, ważne jest uczynnienie kanałów oraz ich wzajemne dopasowanie, aby informacje dochodzące z zewnątrz mogły utworzyć serie, którym na wyższym poziomie zostanie nadane określone znaczenie.

Terapia SI ma na celu wzmocnienie rozwojowych funkcji osoby z autyzmem. Poprawiając integrację sensoryczną stymuluje procesy nerwowe, leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Adres

Sarbka 14

64-700 Czarnków

Rejestracja

604 109 228

E-mail

biurorehabilitacja@wp.pl