Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERAPIA RĘKI


Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej
w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających
jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.

Odpowiednio prowadzona terapia w pierwszej kolejności
zajmuje się normalizacją napięcia, a dopiero w końcowej
fazie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki.


Terapia ręki potrzebna jest przede wszystkim dla dzieci wykazujących:

- zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej
(wzmożone lub obniżone napięcie)

- problemy z wykonywaniem codziennych czynności
(picie z kubka, zapinanie guzików)

- problemy w zabawach manualnych
(układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)

- problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)

- zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej

- problem z koordynacją ruchową


Cele terapii:

- poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej

- poprawienie sprawności manipulacyjnej ręki

- zwiększenie kontroli i precyzji nad ruchami palców

- doskonalenie umiejętności chwytu

- doskonalenie pisania

- poprawa współpracy pomiędzy dłońmi

- wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy

- poprawa koncentracji
----------------------------------
www.rehabilitacjasarbka.pl
----------------------------------

stat4u