Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAPA MÓZGU

QEEG –to ilościowe badanie EEG. Umożliwia badanie funkcjonowania mózgu w warunkach spoczynku, jak również podczas wykonywania różnego rodzaju zadań (potencjały związane z wydarzeniami –Event Related Potentials, ERPs).

Analiza wyników obejmuje porównanie rezultatów z bazą danych normatywnych i odniesienie funkcjonowania mózgu pacjenta
do norm wyznaczonych dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Badanie QEEG jest szczególnie przydatne do:

- planowania i oceny skuteczności terapii EEG Biofeedback,
- oceny uszkodzenia mózgu po wypadku, urazie, udarze itd.,
- planowania i oceny skuteczności rehabilitacji neuropsychologicznej oraz leczenia farmakologicznego,
- diagnozy przyczyn trudności w funkcjonowaniu, takich jak: trudności w uczeniu się, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia nastroju i emocji, zaburzenia psychiatryczne itd.

Badanie QEEG i ERPs obrazuje funkcjonowanie mózgu
w warunkach spoczynku oraz podczas wykonywania zadań.
Wyniki umożliwiają wnioskowanie o podłożu bioelektrycznym ewentualnych trudności. Pozwala na zdefiniowanie nawet najmniejszych zaburzeń w pracy mózgu. Obecnie jest to najlepsza metoda diagnostyczna do zastosowań w neuroterapii.----------------------------------
www.rehabilitacjasarbka.pl
----------------------------------

stat4u