Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hipoterapia - działanie mające na celu przywracanie zdrowia
i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej, osób:

- po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym,
- upośledzonych umysłowo,
- z deficytami rozwojowymi,
- z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch),
- niedostosowanych społecznie.

Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie
tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym
do osiągnięcia zakresie.

Dzięki hipoterapii następuje:

- zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych,
- zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu
ze zwierzęciem i przyrodą,
- stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym:
- poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,
- zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
- zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
- rozwijanie samodzielności,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.
----------------------------------
www.rehabilitacjasarbka.pl
----------------------------------

stat4u