Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HEG BIOFEEDBACK

Heg Biofeedback – NOWA METODA NEUROTERAPII !!!

Heg biofeedback (HemoEncefalografia) to świadoma, bezpieczna modyfikacja procesów w mózgu, która daje ponad przeciętne rezultaty w terapii zachowań u dzieci i dorosłych. Jest odmianą
EEG Biofeedback i również opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym.


Na czym polega HEG Biofeedback?

HEG Biofeedback nie mierzy fal mózgowych a przepływ krwi
w pewnych obszarach mózgu (technologia tzw. bliskiej podczerwieni nIR). Ukrwienie danego obszaru kory mózgowej
jest bowiem dokładnym odzwierciedleniem aktywności mózgu. Poprzez zmianę cyrkulacji krwi w trenowanej okolicy kory mózgu, można wpływać bezpośrednio na jego aktywację.

HEG daje pacjentowi możliwość obserwowania zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych. Wpływa na zmiany cyrkulacji krwi w czołowej okolicy kory mózgowej, można bezpośrednio wpływać na jego aktywację. Wystarczy krótki trening, by nauczyć się wolicjonalnie wpływać na sygnał HEG reprezentujący zmiany
w cyrkulacji krwi HEG zmienia się w odpowiedzi na aktywność poznawczą, intensywną koncentrację, motywację. Zwiększenie perfuzji czołowej na pobudzeniu neuronów w frontalnych płatach mózgu.

Do wykonania zadań umysłowych aktywujemy neurony
a te z kolei potrzebują odpowiedniej ilości energii. Dostarczenie energii wiąże się ze zwiększonym przepływem krwi. Osoba trenująca widzi na ekranie poziom utlenienia płatów czołowych
i może go świadomie kontrolować –wykorzystując mechanizm sprzężenia zwrotnego. W wyniku hipoperfuzji okolic przedczołowych kory mózgowej może dochodzić do utraty zdolności hamowania niepożądanych impulsów, co objawia się impulsywnością, hiperaktywnością i nieuważnym zachowaniem.


----------------------------------
www.rehabilitacjasarbka.pl
----------------------------------

stat4u