Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CZYNNA PIONIZACJA

Polega na stopniowej adaptacji układu krążeniowo-oddechowego
do pozycji pionowej,
ponieważ podczas długotrwałego unieruchomienia dochodzi
do zaburzenia ciśnienia ortostatycznego
(czyli do zdolności utrzymania stałego,
prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi).


----------------------------------
www.rehabilitacjasarbka.pl
----------------------------------

stat4u