Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BIOFEEDBACK

NIE WOLNO ROZPOCZĄĆ TERAPII BIOFEEDBACKU BEZ ZROBIENIA MAPY MÓZGU NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH!!!

Biofeedback to neuroterapeutyczna, medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu, oparta na technice komputerowej. Jest to metoda neuropsychoterapii instrumentalnej prowadzonej
za pomocą systemów komputerowych. Jest nieinwazyjna, bezbolesna. Bez ubocznych działań i mogą ją stosować dzieci, dorośli i nawet kobiety w ciąży. Należy do metod uczenia się.
Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci
jak i u dorosłych. Opiera się na założeniu, że aktywność elektryczna mózgu jest odzwierciedleniem stanu psychicznego człowieka
oraz, że tą aktywność można zmieniać.

Biofeedback lub Neurofeedback–istotą metody jest wykorzystywanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego,
za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem. Zasada biofeedbacku opiera się na zasadach psychofizjologii, które mówią, iż związki umysłu i ciała mają taki charakter, że jakakolwiek zmiana stanu ciała, wywołuje reakcje psychologiczną, a jakakolwiek reakcja psychologiczna wywołuje zmiany fizjologiczne (Greek, Greek& Walters 1970 s.3)

Biofeedback przyśpiesza także proces krztałtowania umiejętności relaksacji. Umożliwia także osobie modyfikowanie kluczowych
dla jej choroby czy cierpienia zmiennych fizjologicznych,
co znamiennie przekłada się na jej stan zdrowia.

Biofeedback to składowa podejścia umysł-ciało nazywanego psychofizjologią kliniczną. Ma ona na celu wywołanie pożądanych zmian w ciele i umyśle poprzez zrozumienie
zasad funkcjonowania organizmu.


----------------------------------
www.rehabilitacjasarbka.pl
----------------------------------

stat4u