Ośrodek Rehabilitacji Funkcjonalnej Dębina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BALNEOTERAPIA

Dział zajmujący się leczeniem uzdrowiskowym,
w którym podstawowym środkiem leczniczym są naturalnie występujące czynniki,
takie jak wody mineralne i zawarte w nich gazy,
a także borowiny (peloidy).
W Naszym Ośrodku stosujemy borowinę (peloidy).

Peloidy, ogólna nazwa dennych osadów wód (borowin i mułów)
zawierających w dużych stężeniach sole mineralne
oraz znaczną ilość resztek organicznych
(pochodzenia roślinnego i zwierzęcego),
czasem też związków hormonalnych o charakterze estrogenów.

Peloidy znajdują zastosowanie do częściowych kąpieli i okładów
(z uwagi na znaczną pojemność cieplną),
m.in.: w chorobach narządu ruchu
(np.: w przewlekłym gośćcu stawowym i mięśniowym),
w chorobach kobiecych, stanach powysiękowych i pozapalnych,
a także w niektórych chorobach układu nerwowego.


----------------------------------
www.rehabilitacjasarbka.pl
----------------------------------

stat4u